457. Waarom verlangt de waarheid tact?

De waarheid moet op verstandige wijze worden gecommuniceerd en ingebed zijn in liefde.
Vaak wordt de waarheid gebruikt als wapen en krijgt zo een vernietigende kracht in plaats van een opbouwende werking. 
 
Bij de mededeling van informatie moet je aan ‘de drie zeven’ van Socrates denken:
Is het waar?
Is het goed?
Is het noodzakelijk om het te vertellen?
Discretie is ook geboden bij beroepsgeheimen.
Discretie moet altijd worden betracht, behalve in bijzonder goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen. Ook wie vertrouwelijke mededelingen openbaar maakt waarover hij heeft beloofd te zullen zwijgen, is ook schuldig.
Alles wat je zegt, moet waar zijn, maar niet alles wat waar is, moet worden gezegd.