456. Wat moet je doen wanneer je gelogen, misleid of bedrogen hebt?

Elke misstap tegen de waarheid en de gerechtigheid verlangt, ook wanneer hij vergeven werd, een schadeloosstelling. 
 
Wanneer het duidelijk niet mogelijk is een leugen of een valse getuigenis te compenseren, moet je toch in elk geval in het geheim doen wat je kunt.
Als de ontstane schade niet direct kan worden vergoed, ben je naar zijn geweten verplicht morele genoegdoening te verlenen, d.w.z. dat je je best moet doen minstens een symbolische compensatie te bieden.