455. Wat betekent waarachtig zijn?

Waarachtig zijn betekent dat men redelijk handelt en eerlijk spreekt.
De waarachtige hoedt zich ervoor te spreken met een gespleten tong, te vervallen tot veinzerij, arglistig bedrog en huichelarij.
De ernstigste vorm van onwaarachtigheid is meineed. 
 
Een ernstig kwaad in alle gemeenschappen is lasteren over andere mensen en verder vertellen wat je gehoord hebt: A vertelt B ‘in vertrouwen’ wat C voor kwalijks over B heeft gezegd.