454. Hoe bindend is de waarheid van het geloof?

Elke Christen moet getuigenis afleggen voor de waarheid en daarin Christus navolgen, die voor Pilatus gezegd heeft: ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen’ (Joh. 18, 37). 
 
Dat kan zelfs betekenen dat een Christen uit trouw aan de waarheid en uit liefde voor God zijn leven geeft. Die sterkste vorm van instaan voor de waarheid wordt martelaarschap genoemd.