453. Wat heeft onze verhouding met de waarheid met God te maken?

Leven met respect voor de waarheid betekent niet alleen dat men zichzelf trouw is.
Goed beschouwd betekent waarachtig zijn trouw tegenover God zijn, want Hij is de bron van alle waarheid.
De waarheid over God en de gehele werkelijkheid vinden we heel direct in Jezus, die ‘de weg, de waarheid en het leven’ is (Joh. 14, 6). 
 
Wie Jezus werkelijk navolgt, brengt steeds grotere waarachtigheid in zijn leven.
Hij verwijdert alle leugens, valsheid, huichelarij en dubbelzinnigheid uit de manier waarop hij leeft en wordt doorzichtig naar de waarheid.
Geloven betekent getuige van de waarheid worden.