449. Welke betekenis hebben de armen voor christenen?

De liefde voor de armen moet voor altijd het kenmerk van de christenen zijn.
De armen hebben niet slechts recht op willekeurige aalmoezen, ze kunnen aanspraak maken op gerechtigheid.
Voor christenen is er een bijzondere plicht om hun goederen te delen.
Voorbeeld in de liefde voor de armen is Christus.
 
'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen' (Mat. 5:3), dat is de eerste zin van Jezus' Bergrede.
Er bestaat materiële, psychische, geestelijke en spirituele armoede.
Christenen moeten zich met grote aandacht, liefde en vasthoudendheid met de armen van deze aarde engageren.
Ze worden namelijk op geen enkel punt zo duidelijk door Christus beoordeeld als op de manier waarop ze met de armen omgaan: 'Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan' (Mat. 25:40).