448. Zijn armoede en onderontwikkeling een onafwendbaar lot?

God heeft ons een rijke aarde toevertrouwd die aan alle mensen voldoende ruimte en voedsel zou kunnen bieden.
Toch zijn er grote gebieden, landen en delen van de aarde waar veel mensen nauwelijks het hoogstnoodzakelijke hebben om te kunnen overleven.
Deze tweedeling van de wereld heeft complexe historische oorzaken, maar is niet onomkeerbaar.
De rijke landen hebben de morele plicht om door ontwikkelingshulp en het tot stand brengen van rechtvaardige economische en handelscondities de onderontwikkelde staten uit de armoede te helpen.
 
Op onze wereld wonen 1,4 miljard mensen die met minder dan 1 euro per dag moeten rondkomen.
Ze hebben gebrek aan voedsel en vaak ook aan schoon drinkwater, ze hebben meestal geen toegang tot scholing en medische zorg.
Naar schatting sterven er dagelijks meer dan 25.000 mensen aan ondervoeding.
Velen van hen zijn kinderen.