447. Is de globalisering alleen een vraagstuk voor politiek en economie?

Vroeger bestond het idee van een taakverdeling: de economie moest voor de vermeerdering van de rijkdom zorgen, en de politiek voor de rechtvaardige verdeling van die rijkdom.
In het tijdperk van de globalisering worden winsten echter wereldwijd behaald, terwijl de macht van de politiek meestal niet verder reikt dan de landsgrenzen.
Daarom is nu niet alleen de versterking van supranationale politieke instellingen noodzakelijk, maar ook het initiatief van individuen en sociale groepen die niet primair vanwege de winst, maar vanuit een geest van solidariteit en liefde op economisch gebied actief zijn in de armere regionen van de wereld.
Naast de markt en de staat is ook een sterk maatschappelijk middenveld noodzakelijk.
 
Op de markt worden gelijkwaardige diensten en wederdiensten geruild.
In veel regionen van deze wereld zijn de mensen zo arm dat ze niets in ruil hebben aan te bieden en zo steeds verder achterop raken.
Daarom zijn er economische initiatieven nodig die niet door de 'logica van de ruil', maar door de 'logica van de gave zonder tegenprestatie' (Benedictus XVI) bepaald zijn.
Daarbij gaat het er niet om de armen slechts aalmoezen te geven, maar hun in de zin van hulp bij zelfhulp wegen te bieden naar de economische vrijheid.