446. Wat zegt de kerk over globalisering?

'Globalisering' is in eerste instantie niet goed of slecht, maar enkel een beschrijving van een werkelijkheid die vormgegeven moet worden.
'Dit proces, ontstaan in de economisch ontwikkelde landen, heeft door zijn aard alle economieën meegetrokken.
Het is de voornaamste impuls geweest waardoor hele gebieden uit de onderontwikkeling zijn gekomen, en betekent op zich een grote kans.
Zonder de leiding van de liefde in waarheid kan deze wereldwijde impuls er desondanks toe bijdragen het gevaar van tot nu toe ongekende schade en nieuwe verdeeldheid in de familie van de mensheid op te roepen.' (Benedictus XVI)
 
Wanneer we een goedkope spijkerbroek kopen, mag het ons niet onverschillig laten onder welke omstandigheden die geproduceerd is, of de arbeiders een eerlijk loon hebben ontvangen of niet.
Het lot van allen is van belang.
Niemand mag ons onverschillig laten.
Op het niveau van de politiek is 'een echt politiek wereldgezag dringend noodzakelijk' (Benedictus XVI), dat ervoor zorgt dat er een eerlijke verdeling plaatsvindt tussen de mensen in rijke en in onderontwikkelde landen.
Veel te vaak zijn die laatsten uitgesloten van de voordelen van de economische globalisering en dragen ze er enkel de lasten van.