444. Wat zegt de katholieke sociale leer over de thema's arbeid en werkloosheid?

Werken is een opdracht van God aan ons mensen.
Wij moeten met gezamenlijke inspanning zijn scheppingswerk bewaren en voortzetten: 'God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken' (Gen. 2:15).
Werk vormt voor de meeste mensen de basis van hun bestaan.
Werkeloosheid is een ernstig kwaad, dat beslist bestreden moet worden.
 
Terwijl er tegenwoordig veel mensen zijn die graag zouden willen werken, maar geen arbeidsplaats kunnen vinden, zijn er ook 'workaholics' die, doordat ze alleen nog maar werken, geen tijd meer hebben voor hun medemensen.
En terwijl veel mensen zichzelf en hun gezinnen nauwelijks kunnen voeden van wat ze verdienen, verdienen anderen zo veel dat ze een onvoorstelbaar luxeleven kunnen leiden.
Werk is geen doel op zich, maar moet dienen voor de verwerkelijking van een menswaardige samenleving.
De katholieke sociale leer streeft daarom naar een economisch bestel waarin alle mensen actief meewerken en deel kunnen hebben aan de verworven welvaart.
Ze staat voor een eerlijk loon dat iedereen een menswaardig bestaan garandeert en maant de rijken aan maat te houden en in solidariteit te delen.