442. Hoe staat de kerk tegenover het kapitalisme en de markteconomie?

Een kapitalisme dat niet in een stevige rechtsorde ingebed is, loopt het risico niet langer het algemeen welzijn te dienen en enkel tot middel van het winstbejag van individuen te worden.
Dat wijst de kerk beslist af.
Ze is daarentegen wel voorstander van een markteconomie die in dienst van de mensen staat, monopolies verhindert en de voorziening verzekert van alle goederen en arbeid die van levensbelang is.
 
De katholieke sociale leer beoordeelt alle sociale instellingen aan de hand van de vraag of ze het algemeen welzijn dienen, dat wil zeggen: in hoeverre ze 'de mensen, gezinnen en groepen in staat stellen hun eigen volmaaktheid vollediger en gemakkelijker te bereiken' (Tweede Vaticaans Concilie).
Dat geldt ook voor de economie, die in de eerste plaats in dienst van de mens moet staan.