441. Wat zegt de kerk over democratie?

De kerk is een voorstander van democratie, omdat deze van alle politieke systemen de beste voorwaarden biedt voor de gelijkheid voor de wet en de verwerkelijking van de mensenrechten.
Daarvoor moet de democratie echter meer zijn dan simpelweg de heerschappij van de meerderheid.
Een ware democratie is alleen mogelijk in een rechtstaat waarin alle grondrechten worden erkend en desnoods ook tegen de wil van de meerderheid worden verdedigd.
 
De geschiedenis leert dat ook de democratie geen absolute bescherming biedt tegen schendingen van de menselijke waardigheid en de mensenrechten.
Ze loopt voortdurend het risico te worden tot een tirannie van de meerderheid over een minderheid.
De democratie leeft van voorwaarden die ze zelf niet kan garanderen.
Daarom moeten juist christenen ervoor waken dat de waarden zonder welke de democratie niet kan bestaan, niet worden uitgehold.