440. Zijn christenen verplicht zich te engageren in politiek en maatschappij?

Het is een bijzondere opgave van de christelijke leken om zich in de geest van het evangelie, de liefde, de waarheid en de gerechtigheid in politiek, maatschappij en economie in te zetten.
De katholieke sociale leer biedt hun hierbij een duidelijke richtlijn.
 
Een partijpolitieke functie is echter niet verenigbaar met de roeping van bisschoppen, priesters of religieuzen.
Die mensen moeten er voor iedereen zijn.