435. Mag je mensen ‘kopen’ en ‘verkopen’?

Geen mens, en ook geen deel van een mens, mag tot handelswaar worden gemaakt en ook mag de mens zichzelf niet tot handelswaar maken.
De mens is van God en heeft van Hem zijn vrijheid en waardigheid gekregen.
Mensen kopen en verkopen zoals dat tegenwoordig niet alleen in de prostitutie schering en inslag is, is een uiterst verwerpelijke handeling. 
 
In de orgaanhandel, de embryohandel voor de biotechnologie, de kinderhandel voor adoptiedoeleinden, bij de rekrutering van kindsoldaten, in de prostitutie – overal steekt het eeuwenoude onrecht van de mensenhandel en de slavernij opnieuw de kop op.
Mensen worden van hun vrijheid, hun waardigheid, hun zelfbestemmingsrecht, ja zelfs van hun leven beroofd.
Ze worden gereduceerd tot object waarmee de bezitter zaken kan doen.
De praktijken in het betaalde voetbal en andere sporten moeten worden onderscheiden van de mensenhandel in de strikte zin.
Ook hier is sprake van ‘kopen’ en ‘verkopen’, maar bij die processen is de instemming van de spelers een voorwaarde.