432. Mag een Christen op de beurs of op het internet speculeren?

Een Christen kan op de beurs of op het internet speculeren, zolang hij daarbij binnen het kader van normaal, verstandig economisch handelen blijft en met zijn eigen of speciaal daarvoor aan hem toevertrouwd geld speculeert en geen andere morele geboden overtreedt.
 
Beurspeculatie wordt onzedelijk wanneer daarbij ongeoorloofde middelen (zoals handelen met voorkennis) gebruikt worden, en wanneer de zaken de basisvoorwaarden van het eigen bestaan of dat van anderen in gevaar brengen in plaats van ze juist te sterken, wanneer speculatie net als bij kansspelen op een verslaving begint te lijken.