430. Wat wordt er verstaan onder gerechtigheid van vergelding?

De gerechtigheid van vergelding regelt de uitwisseling tussen personen met exacte inachtneming van hun rechten.
Dit zorgt ervoor dat eigendomsrechten gewaarborgd worden, schulden worden terugbetaald, vrijwillig aangegane verplichtingen worden nagekomen, dat veroorzaakte schade op gepaste wijze wordt vergoed en dat gestolen goederen worden teruggegeven.