429. Welke regels gelden er voor intellectueel eigendom?

Ook de ontvreemding van intellectueel eigendom is diefstal.
 
Niet alleen plagiaat is diefstal.
Diefstal van intellectueel eigendom begint al bij het afkijken op school, maar ook bij het illegaal downloaden van het internet, omvat het maken van illegale kopieën of het maken van illegale kopieën op verschillende media en strekt zich uit tot en met het zakendoen met gestolen concepten en ideeën.
Voor elke overname van een intellectueel eigendom van een andere is toestemming vereist en een passende vergoeding of deelname van de geestelijke vader aan de toegevoegde waarde.