427. Waarom bestaat er geen absoluut recht op privé-eigendom?

Er bestaat geen absoluut, maar wel een relatief recht op eigendom, omdat God de aarde en haar goederen voor alle mensen geschapen heeft. 
 
Voordat delen van de geschapen werkelijkheid het ‘bezit’ van individuele mensen kunnen worden omdat ze legaal zijn verworven, geërfd of geschonken, moeten die bezitters eerst beseffen dat er geen eigendom bestaat zonder sociale verplichting.
Tegelijkertijd is de kerk het niet eens met diegenen die uit de sociale verplichting van het eigendom afleiden dat er geen privébezit zou mogen zijn en dat alles algemeen eigendom of het eigendom van staat zou moeten zijn.
De bezitter van een privé-eigendom die een goed voor zijn schepper beheert, onderhoudt en de opbrengsten zo deelt dat ieder het zijne toekomt, handelt zeker in overeenstemming met de goddelijke scheppingsopdracht.