426. Wat wordt er door het zevende gebod geregeld: ‘Steel niet’ (Ex 20:15)?

Het zevende gebod verbiedt niet alleen dat we een ander iets afnemen, het vraagt bovendien van ons het rechtvaardige beheer en de rechtvaardige verdeling van goederen op aarde, het regelt de kwestie van het privé-eigendom en de verdeling van inkomsten uit menselijke arbeid. De oneerlijke verdeling van grondstoffen wordt in dit gebod eveneens aangeklaagd. 
 
Het zevende gebod verbiedt in eerste instantie uitsluitend om zich vreemd eigendom toe te eigenen. Het neemt echter ook het menselijke verlangen op om de wereld sociaal en rechtvaardig in te richten en voor een goede ontwikkeling ervan te zorgen.
Het zevende gebod stelt dat wij in het geloof verplicht zijn tot bescherming van de schepping en om in te staan voor het behoud van haar grondstoffen.