424. Wat is echtbreuk? Is echtscheiding in orde?

Echtbreuk bestaat eruit dat twee partners met elkaar intiem worden terwijl minstens een van hen met een ander getrouwd is.
Echtbreuk is een fundamenteel verraad aan de liefde, de breuk van een voor God gesloten verbond en een onrecht ten opzichte van de naaste.
Jezus zelf heeft de onverbrekelijkheid van het huwelijk uitdrukkelijk vastgesteld: ‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Mc. 10, 9).
Met een beroep op de oorspronkelijke wil van de Schepper hief Jezus daarmee de gedoging van de echtscheiding uit het Oude Verbond op. 
 
De bemoedigende belofte van die boodschap van Jezus is: ‘Jullie hebben als kinderen van jullie hemelse Vader het vermogen tot levenslange liefde!’
Desondanks is het niet eenvoudig een partner een leven trouw te blijven.
Mensen van wie het huwelijk op de klippen loopt, mag je daarom niet veroordelen.
Christenen die echter lichtvaardig voor een echtscheiding kiezen, laden wel schuld op zich.
Ze zondigen tegen de liefde van God, die in het huwelijk zichtbaar wordt.
Ze doen onrecht aan de verlaten partner en de verlaten kinderen.
Een trouwe partner kan bij een ondraaglijk geworden huwelijk echter wel uit de gemeenschappelijke woning verhuizen.
Om problemen te voorkomen kan dan ook een civiele echtscheiding nodig zijn.
In gemotiveerde gevallen kan de kerk in een procedure voor de nietigverklaring van het huwelijk de geldigheid van het huwelijk onderzoeken.