422. Wat kan een paar doen dat geen kinderen krijgt?

Echtparen die lijden onder onvruchtbaarheid kunnen gebruikmaken van alle medische hulpmiddelen die niet in tegenspraak zijn met de waardigheid van de persoon, de rechten van het te verwekken kind en de heiligheid van het sacrament van het huwelijk.
 
Er bestaat geen absoluut recht op een kind.
Elk kind is een geschenk van God.
Echtparen die dit geschenk niet ontvangen, ondanks het feit dat ze alle toegestane medische hulpmiddelen hebben geprobeerd, kunnen pleeg- of adoptiekinderen opnemen of zich op andere wijze sociaal engageren, bijvoorbeeld door voor verlaten kinderen te gaan zorgen.