420. Mag een christelijk echtpaar aan geboorteregeling doen?

Er moeten morele redenen zijn om tot geboortenregeling - lees geboortenbeperking - te mogen overgaan.
Deze redenen kunnen persoonlijk zijn (zoals ziekte van de vrouw), familiaal (gebrek aan werk en inkomen), of maatschappelijk (toestand van revolutie en oorlog).
 
Soms is er sprake van sociale, psychische en medische omstandigheden waaronder nog een kind een grote, bijna onmenselijke uitdaging zou betekenen voor het paar.
Daarom zijn er heldere criteria die echtparen in acht moet nemen.
Geboorteregeling kan: ten eerste niet betekenen dat een paar principieel de conceptie uitsluit.
Ten tweede kan het niet betekenen dat kinderen om egoïstische redenen worden uitgesloten.
Het kan ten derde niet betekenen dat er sprake is van dwang van buitenaf (wanneer een overheid bijvoorbeeld bepaalt hoeveel kinderen een paar mag hebben).
Ten vierde mag het niet betekenen dat daarbij elk middel kan worden toegepast.