419. Hoeveel kinderen moet een christelijk paar hebben?

Een christelijk paar heeft zoveel kinderen als God hun schenkt en zoveel als het kan verantwoorden. 
 
Alle kinderen die God schenkt, zijn een genade en een grote zegen.
Dat betekent niet dat een christelijk paar geen rekening moet houden met hoeveel kinderen het in zijn economische en sociale toestand en wat de gezondheid betreft kan verantwoorden.
Wanneer er ‘desondanks’ een kind komt, moet dit kind met vreugde en bereidheid worden begroet en met grote liefde worden aangenomen.
In het vertrouwen op God hebben vele christelijke paren de moed tot een ongewoon groot gezin.