410. Wat wordt er bedoeld met 'ontucht'?

Ontucht (Grieks: porneia) slaat oorspronkelijk op heidense seksuele praktijken, bijvoorbeeld de tempelprostitutie.
Later werd de term gebruikt voor alle vormen van seksuele handelingen buiten het huwelijk.
Tegenwoordig wordt de term vaak in de strafrechtelijke zin (ontucht met minderjarigen, afhankelijken enz.) gebruikt.
 
Ontucht is vaak gebaseerd op verleiding, leugens, geweld, afhankelijkheid en misbruik.
Ontucht is dus een zware misstap ten opzichte van de liefde.
Het is een schending van de waardigheid van de mens en een ontkenning van de zin van de menselijke seksualiteit.
Overheden hebben de plicht in het bijzonder minderjarigen tegen ontuchtige handelingen te beschermen.