403. Hoe verhoudt de seksualiteit zich tot de liefde?


Seksualiteit en liefde horen onscheidbaar bij elkaar.
De seksuele ontmoeting heeft een kader van trouwe, betrouwbare liefde nodig. 
 
Waar seksualiteit wordt gescheiden van de liefde en enkel gevraagd is ter bevrediging, wordt de zin van de seksuele vereniging van man en vrouw vernietigd.
De seksuele vereniging is de mooiste, lichamelijk-zinnelijke uitdrukking van liefde.
Mensen die seks zoeken zonder liefde liegen, want de nabijheid van lichamen is niet hetzelfde als de nabijheid van harten.
Wie de taal van zijn lichaam niet serieus neemt, brengt op den duur schade toe aan lichaam en ziel. Seks wordt dan onmenselijk, gedegradeerd tot genotsmiddel en niet meer dan handelswaar.
Alleen verplichtende en duurzame liefde biedt ruimte voor een menselijk beleefde en duurzaam gelukkig makende seksualiteit.