402. Wat is liefde?

Liefde is de vrije overgave van het hart.
 
Vol liefde zijn betekent van iets zo veel welbehagen beleven dat je buiten jezelf treedt en je eraan overgeeft. Een musicus kan zich overgeven aan een meesterwerk.
Een kleuterjuf kan er met heel haar hart voor haar beschermelingetjes zijn.
In elke vriendschap zit ook liefde.
De mooiste vorm van liefde op aarde is echter de liefde tussen man en vrouw, waarin twee mensen zich voorgoed aan elkaar geven.
Elke menselijke liefde is een weerspiegeling van de goddelijke liefde waarin alle liefde thuis is.
Liefde is het binnenste van de drievuldige God.
In God vindt een voortdurende uitwisseling en eeuwigdurende overgave plaats.
Door het overstromen van de goddelijke liefde nemen wij mensen deel aan de eeuwige liefde van God.
Hoe meer de mens liefheeft, hoe meer hij op God lijkt.
Liefde moet het hele leven van de mens vormen, maar vooral diep en veelbetekenend zijn daar waar man en vrouw binnen het huwelijk liefhebben en ‘een van lichaam worden’ (Gen. 2, 24).