400. Wat betekent het dat de mens een seksueel wezen is?

God schiep de mensen als man en vrouw.
Hij schiep ze voor elkaar en voor de liefde.
Hij schiep ze met erotisch begeren en het vermogen tot lust.
Hij schiep ze voor het doorgeven van het leven.
 
Man of vrouw zijn bepaalt mensen bijzonder ingrijpend.
Het is een andere manier van voelen, een andere manier van liefhebben, een andere roeping met betrekking tot de kinderen, een andere weg in het geloof.
God heeft man en vrouw verschillend geschapen omdat Hij wilde dat ze er voor elkaar zijn en elkaar in de liefde completeren.
Daarom voelen man en vrouw zich seksueel en geestelijk tot elkaar aangetrokken.
Wanneer man en vrouw van elkaar houden en met elkaar slapen, vindt hun liefde haar zinnelijkste uitdrukking.
Zoals God in zijn liefde scheppend is, mag ook de mens in de liefde scheppend zijn en kinderen het leven schenken.