398. Moeten Christenen pacifist zijn?

De Kerk strijdt voor de vrede, maar staat niet voor een radicaal pacifisme.
Je kunt namelijk noch het individu, noch de overheden en samenlevingen het fundamentele recht op noodweer of de gewapende verdediging ontzeggen.
Oorlog is moreel gezien slechts als laatste redmiddel te verdedigen.
 
De Kerk zegt ondubbelzinnig nee tegen oorlog. Christenen moeten al het mogelijke doen om oorlog in een vroeg stadium te voorkomen: ze keren zich tegen wapenwedloop en wapenhandel, ze strijden tegen racistische, etnische en religieuze discriminatie, ze dragen bij aan de beëindiging van maatschappelijk en sociaal onrecht en versterken zo de vrede.