395. Wat is vrede?

Vrede is het gevolg van gerechtigheid en een teken van verwerkelijkte liefde.
Waar vrede heerst, kan ‘elk schepsel goed tot rust komen’ (Thomas van Aquino).
Aardse vrede is een weerspiegeling van de vrede van de Christus die hemel en aarde verzoend heeft.
 
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog, meer ook dan een zorgvuldig uitgebalanceerd evenwicht van krachten (‘afschrikkingsevenwicht’).
In een vredestoestand kunnen mensen met hun eerlijk verworven eigendom veilig leven en tot vrije uitwisseling met elkaar komen.
Tijdens de vrede wordt de waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu en van
de volkeren gerespecteerd.
Tijdens de vrede wordt het menselijke samenleven gekenmerkt door broederlijke solidariteit.