390. Mag er onderzoek worden uitgevoerd op levende mensen?

Wetenschappelijke, psychologische of medische experimenten op levende mensen zijn alleen toegestaan als de te verwachten resultaten van belang zijn voor het menselijke welzijn en wanneer deze op geen enkele andere wijze kunnen worden verkregen.
Dit alles mag echter uitsluitend met instemming van de betrokkenen plaatsvinden.
 
Bovendien mogen de experimenten niet buitensporig riskant zijn.
Het is een misdaad om mensen tegen hun wil tot een object van onderzoek te maken.
Het lot van de Poolse verzetsstrijdster Dr. Wanda Poltawska, een van de nauwste vrienden van paus Johannes Paulus II, herinnert ons aan datgene wat er op het spel staat, toen evenzeer als nu.
Gedurende de nazitijd werd Wanda Poltawska het slachtoffer van de misdadige experimenten op mensen in het concentratiekamp Ravensbrück.
Later spande die psychiater zich in voor een vernieuwing van de medische ethiek en was ze een van de stichters van de Pauselijke Academie voor het Leven.