386. Waarom beschermt het vijfde gebod ook de lichamelijke en psychische integriteit van de mens?

Het levensrecht en de waardigheid van een mens vormen een eenheid, ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Je kunt een mens ook psychisch de dood injagen.
 
Het gebod ‘Pleeg geen moord’ (Ex. 20, 13) heeft betrekking op zowel de psychische als de lichamelijke ongeschondenheid.
Elke verleiding tot het boze, elke geweldpleging is een zware zonde, vooral dan wanneer die binnen een afhankelijkheidsrelatie plaatsvindt.
Het vergrijp is bijzonder ernstig wanneer er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen volwassenen en kinderen.
Daarmee wordt niet alleen gedoeld op seksueel misbruik, maar ook op de geestelijke verleiding door ouders, priesters, leraren of opvoeders, het afbrengen van waarden enz.