385. Mag je onderzoek verrichten aan levende embryo’s en embryonale stamcellen?

Nee.
Embryo’s zijn mensen, omdat het menselijke leven begint bij de versmelting van zaad en eicel.
 
Embryo’s als biologisch materiaal beschouwen, ze ‘produceren’ en hun stamcellen vervolgens ‘verbruiken’ voor onderzoeksdoeleinden is absoluut immoreel en valt onder het verbod op doden.
Het is anders gesteld met het onderzoek aan volwassen stamcellen, aangezien die niet kunnen uitgroeien tot mens.
Medische ingrepen aan een embryo zijn alleen te verantwoorden wanneer ze genezing tot doel hebben, wanneer daarbij het leven en de ongestoorde ontwikkeling van het kind gegarandeerd is en het risico van de ingreep niet onevenredig groot is.