381. Waarom is de Kerk tegen de doodstraf?

De Kerk strijdt tegen de doodstraf, omdat die ‘zowel wreed als onnodig is’ (Johannes Paulus II, St. Louis, 27-01-1999).
 
Elke rechtmatige staat heeft in principe ook het recht passende straffen op te leggen.
In Evangelium Vitae (1995) zegt de paus weliswaar niet dat de toepassing van de doodstraf in elk opzicht een onacceptabele en onrechtmatige straf is.
Maar een misdadiger het leven ontnemen is een extreme maatregel die een staat alleen mag toepassen ‘wanneer het absoluut noodzakelijk is.
Van een dergelijke noodzakelijkheid is sprake wanneer je de menselijke samenleving niet anders kunt beschermen dan door de schuldige te doden.
Dit soort gevallen is echter volgens Johannes Paulus II ‘uiterst zeldzaam en komt eigenlijk vrijwel niet voor.’
Dit hangt echter sterk af van het land.