379. Welke ingrepen zijn door het vijfde gebod verboden?

Verboden zijn moord en medeplichtigheid aan moord.
Verboden is het moorden tijdens een oorlog.
Verboden is de abortus van een mens vanaf het moment van conceptie.
Verboden is zelfdoding en zelfverminking of zelfvernietiging.
Verboden is ook euthanasie, dat wil zeggen het doden van gehandicapte, zieke en stervende mensen.
 
Vandaag de dag wordt het gebod op doden vaak met schijnbaar humane argumenten omzeild.
Noch euthanasie, noch arbortus zijn echter humane oplossingen.
Daarom is de kerk over dit soort vragen bijzonder helder.
Ook wie zich schuldig maakt aan abortus, een ander mens daartoe dwingt of het ook maar adviseert, is net als bij andere vergrijpen tegen het leven, automatisch geëxcommuniceerd.
Wanneer een psychisch zieke mens zichzelf doodt, is de verantwoordelijkheid hiervoor niet zelden beperkt en vaak zelfs geheel opgeheven.