378. Waarom mag je noch jezelf, noch anderen het leven ontnemen?

God alleen is Heer over leven en dood.
Behalve in het geval van noodverweer mag geen mens een ander mens doden.
 
Een aantasting van het leven is een misdaad tegen God.
Menselijk leven is heilig; dat wil zeggen: Het behoort God toe, is zijn eigendom.
Zelfs ons eigen leven is ons slechts toevertrouwd.
God zelf heeft ons het leven geschonken en Hij mag het ons weer afnemen.
In het boek Exodus staat letterlijk: 'Dood niet' (Ex. 20:13).