377. Wanneer moet je de overheid gehoorzaamheid weigeren?

Niemand mag verorderingen van overheidswege volgen die tegen de wetten van God in gaan. ( zoals de abortuswet, de euthanasiewet, de homohuwelijkswet, en dergelijke).
 
Het was de apostel Petrus die opriep tot een slechts relatieve gehoorzaamheid aan de overheid: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen' (Hand. 5:29).
Wanneer een overheid bijvoorbeeld racistische, seksistische of levensverwoestende regels opstelt of maatregelen neemt, dan is een christen aan zijn geweten verplicht zijn gehoorzaamheid te weigeren, geen deel te nemen en zich te verzetten.