376. Welke plichten hebben burgers tegenover de staat?

Elke burger heeft de plicht loyaal samen te werken met staatsorganen en in waarheid, gerechtigheid, vrijheid en solidariteit bij te dragen aan het algemeen welzijn.
 
Ook een christen moet zijn vaderland liefhebben, het in geval van nood op verschillende manieren verdedigen en zich graag in dienst stellen van overheidsinstellingen.
Hij dient zijn actieve en passieve stemrecht uit te oefenen en zich niet onttrekken aan een rechtvaardige belastingplicht.
Desalniettemin blijft de individuele burger in de staat een vrij, van elementaire grondrechten voorzien wezen.
Hij heeft het recht constructieve kritiek te uiten op de overheid en haar organen.
De overheid is er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de overheid.