374. Waarom is God belangrijker dan het gezin?

Zonder relaties kan de mens niet leven.
De belangrijkste relatie van de mens is die met God.
Die heeft voorrang op alle menselijke relaties, ook die binnen het gezin.
 
Kinderen behoren niet toe aan hun ouders en ouders niet aan hun kinderen.
Ieder mens behoort direct toe aan God.
Alleen aan God is de mens absoluut en voor altijd gebonden.
Zo wordt ook het woord van Jezus aan de geroepenen begrepen: ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard’ (Mt. 10, 37). Daarom moeten ouders hun kinderen vol vertrouwen in de handen van God geven, wanneer de Heer ze roept voor een leven in een orde of als priester.