373. Hoe moet een gezin met elkaar het geloof beleven?

Een christelijk gezin moet een kerk zijn.
Alle christelijke leden van het gezin zijn uitgenodigd elkaar wederzijds in hun geloof te sterken en elkaar te overtreffen in hun ijver voor God.
Ze moeten met en voor elkaar bidden en samen werken van naastenliefde volbrengen.
 
De ouders komen met hun geloof voor hun kinderen op, laten ze dopen en dienen hen door tot voorbeeld in het geloof te zijn.
Dat betekent dat de ouders aan hun kinderen duidelijk moeten maken hoe waardevol en weldadig het is in de tegenwoordigheid en nabijheid van de liefhebbende God te leven.
Er komt echter een moment waarop ook de ouders van het geloof van hun kinderen leren en ernaar luisteren hoe God door hen spreekt, omdat het geloof van jonge mensen vaak gekenmerkt wordt door een grotere overgave en 'omdat de Heer vaak aan een jongere openbaart wat beter is' (Benedictus van Nursia, Regula, Hfst. 3:3).