368. Welke plaats heeft het gezin in het scheppingsplan van God?

Een man een vrouw die met elkaar getrouwd zijn, vormen met hun kinderen een gezin.
God wil dat uit de liefde van de ouders voor zover het mogelijk is kinderen voortkomen.
De kinderen die aan de bescherming en de zorg van de ouders zijn toevertrouwd, hebben evenveel waarde als hun ouders.
 
God zelf is aanwezig in de diepe gemeenschap van het gezin.
Op menselijk gebied is het gezin het oerbeeld van de gemeenschap.
Het gezin is de unieke school van het veelbetekenende leven.
Kinderen groeien nergens beter op dan in een intact gezin, waarin welgemeende affectie, wederzijdse achting en wederzijdse verantwoordelijkheid worden geleefd.
Tenslotte groeit in het gezin ook het geloof.
De familie is, aldus de Kerk, een kerk in het klein, een ‘huiskerk’ die met zijn uitstraling anderen moet uitnodigen in de gemeenschap van geloof, liefde en hoop.