365. Hoe maken de christenen de zondag tot de 'Dags des Heren'?

Een katholiek christen bezoekt op zondag of aan de vooravond van de zondag de heilige mis.
Hij laat op deze dag alle werkzaamheden achterwege die hem bij de verering van God hinderen en het karakter van het feest, de vreugde, de rust en de ontspanning storen.
 
Aangezien de zondag een wekelijks terugkerend paasfeest is, komen de christenen sinds het vroegste begin op die dag samen om hun Verlosser te vieren, Hem te danken en zich met Hem en de andere verlosten opnieuw te verenigen.
Zo is het voor elke bewuste katholieke christen van wezenlijk belang om de zondag en de andere kerkelijke feestdagen te 'heiligen', Je bent daarvan alleen vrijgesteld door dringende familieverplichtingen en belangrijke maatschappelijke taken.
Omdat de deelname aan de zondagse eucharistie fundamenteel is voor een christelijk leven, heeft de kerk het uitdrukkelijk tot een zware zonde verklaard om zonder noodzaak de zondagsmis te verzuimen.