364. Waarom hebben de christenen de sabbat vervangen door de zondag?

De christenen hebben de viering van de sabbat vervangen door die van de zondag. omdat Jezus op een zondag uit de dood is opgestaan.
De 'dag des Heren' bevat echter elementen van de sabbat.
 
Zo heeft de christelijke zondag drie wezenlijke kenmerken:
 
1. Hij herinnert aan de Schepping van de wereld en bemiddelt de feestelijke glans van de goedheid Gods in de tijd;
2. Hij herinnert aan de 'achtste scheppingsdag', toen de wereld in Christus nieuw werd (of zoals een oratie in de paasnacht het formuleert: 'U hebt de mens wonderbaarlijk geschapen en nog wonderbaarlijker verlost');
3. Hij pakt de motief van de rust op, niet alleen om de onderbreking van de arbeid te heiligen, maar om ook nu al naar de eeuwige rust van de mens in God te verwijzen.