363. Hoe gaat Jezus met de sabbat om?

Jezus eerbiedigt de sabbat, gaat er echter tegelijk ook op een uiterst soevereine en vrije wijze mee om: 'De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat' (Marc. 2:27).
 
Dat Jezus zich het recht voorbehoudt op de sabbat te genezen en het sabbatsgebod barmhartig te interpreteren, stelt zijn Joodse tijdgenoten voor een beslissing: Jezus is de door God gezonden Messias en dan is Hij 'heer en meester over de sabbat' (Marc. 2:28), of Hij is alleen maar mens, en dan is de manier waarop hij omgaat met de sabbat een zonde tegen de Wet.