359. Waarom wil God dat wij zijn 'naam' heiligen?

Iemand je naam laten weten is een teken van vertrouwen.
Aangezien God ons zijn naam heeft gezegd, maakt Hij zich aan ons bekend en biedt Hij ons via deze naam toegang tot Hem.
God is geheel waarheid,
Wie de waarheid zelf bij haar naam noemt, maar haar gebruikt om te getuigen van een leugen, begaat een ernstige zonde.
 
De naam van God mag niet oneerbiedig worden uitgesproken.
Wij kennen Hem immers alleen, omdat Hij ons in vertrouwen heeft genomen.
De naam is immers de sleutel tot het hart van de Almachtige.
Daarom is het een ernstig vergrijp om God te lasteren, in naam van God te vloeken of in zijn naam valse geloften af te leggen.
Het tweede gebod vormt dus ook een bescherming van het 'heilige' in het algemeen.
Plaatsen, dingen, namen en mensen die door God zijn aangeraakt, zijn 'heilig'.
Gevoeligheid voor het heilige noem je eerbied.