356. Is esoterie verenigbaar met het christelijke geloof?

Nee.
Esoterie gaat voorbij aan de werkelijkheid van God.
God is een persoonlijk wezen.
Hij is de liefde en de oorsprong van het leven, niet een koude kosmische energie.
De mens is door God gewild en geschapen, is echter zelf niet goddelijk, maar een door de zonde gekwetst, door de dood bedreigd schepsel dat behoefte heeft aan verlossing.
Terwijl esoterici er meestal van uitgaan dat de mens zichzelf kan verlossen, geloven christenen dat alleen Jezus Christus en de genade Gods hen verlost.
Ook de natuur en de kosmos zijn niet God (pantheïsme).
Veeleer is Hij de Schepper, in alle liefde voor ons oneindig veel groter en anders dan alles wat Hij geschapen heeft.
 
 

Veel mensen beoefenen om gezondheidsredenen yoga, nemen deel aan meditatiecursussen om stil en gefocust te worden, of ze organiseren dansworkshops om een nieuwe lichaamservaring op te doen.
Die technieken zijn niet altijd ongevaarlijk.
Soms zijn ze het vehikel voor een leer die vreemd is aan het christendom: de esoterie.
Geen verstandig mens hoeft dit wereldbeeld te delen, waarin het wemelt van de geesten, kobolden en (esoterische) engelen, waarin in tovenarij wordt geloofd en waarin 'ingewijden' over geheime kennis beschikken die aan het 'domme volk' onthouden wordt.
Al in het oude Israël werd het geloof in goden en geesten van de omringende volkeren ontmaskerd.
God alleen is de Heer, er is geen andere God dan Hij.
Er is ook geen (tover) techniek waarmee je 'het goddelijke' aan handen kunt leggen, je eigen wensen aan het universum kunt opleggen of jezelf kunt verlossen.
Veel aspecten van de esoterie zijn vanuit een christelijk perspectief bijgeloof of occultisme.