355. Wat betekent 'Vereer naast mij geen andere goden'?

Dit gebod verbiedt ons:
 
andere goden en afgoden te vereren, een aardse afgod te aanbidden of zich geheel over te geven aan een aards goed (geld, invloed, succes, schoonheid, jeugd, enz.);
bijgelovig te zijn, dus in plaats van in de macht, de sturing en zegen van God te geloven, esoterische, magische of occulte praktijken aan te hangen of zich met waarzeggerij of spiritisme bezig te houden;
God in woorden of daden uit te dagen;
Heiligschennis te begaan;
geestelijke macht te verwerven door corruptie en het heilige door handel te ontwijden (simonie).