Windhanen …

 
Windhanen of weerhanen op kerktorens hebben een zeer specifieke religieuze betekenis.
Ze werden op kerktorens geplaatst om de gelovigen te herinneren aan de verloochening van St. Petrus op Witte Donderdag.
Hiermee wenst de Katholieke Kerk haar kinderen aan te moedigen trouw te blijven en Christus niet te verloochenen.