Altaarkandelaars …

 
Op het hoofdaltaar bevinden zich over het algemeen zes kandelaars.
De kandelaars verwijzen naar de zeven sacramenten (met het kruisbeeld als zevende symbool). Aangezien het H. Misoffer het grootste sacrament is, bevindt het kruisbeeld zich in het midden.