Pamfletten …

 
Alhoewel pamfletten voor ons evident zijn, is het interessant om te weten dat de oorsprong van het woord teruggaat naar de christenen.
St. Pamfilius, priester en martelaar, wiens feestdag gevierd wordt op 1 juni, legde zich in het bijzonder toe op de kennis van de Heilige Schrift en de Kerkvaders.
Hij moedigde allen aan om zich te verdiepen in de christelijke geschriften.
Eén van zijn grote verdiensten is dat hij eigenhandig manuscripten kopieerde en hen gratis verspreidde aan allen die ze wilden.
Vandaar de term ‘pamflet’, genoemd naar de heilige Pamfilius.