De preekstoel …

 
Preekstoelen hebben over het algemeen 12 treden.
Het aantal treden is een verwijzing naar de twaalf apostelen.
Dit symbool geeft aan dat de prediker zich op de kennis en leer van de apostelen baseert om de gelovigen te onderrichten.